Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sławatycze w liczbach

Geoportal Sławatycze

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sławatycze

Sławatycze, gmina w województwie lubelskim, powiat bialski.

Powierzchnia gminy Sławatycze wynosi 72 km2, zajmuje 1927 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Sławatycze zamieszkuje 2 263 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2449 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Sławatycze wynosi 31, jest 2130 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sławatycze. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sławatycze prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sławatycze.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sławatycze: 721927
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sławatycze: 0,131425
Lesistość w % w gminie Sławatycze: 8,62049
Ludność na 1 km2 w gminie Sławatycze: 312130
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sławatycze: -13,12265
Liczba ludności ogółem w gminie Sławatycze: 2 2632449
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sławatycze: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sławatycze: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sławatycze: 7,71-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sławatycze: 88,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sławatycze: 632039
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sławatycze: 2,71771
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sławatycze: 77,1-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sławatycze: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sławatycze: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sławatycze: 806,81227
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sławatycze: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sławatycze: 454,790
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sławatycze: 79,51742
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sławatycze: 0,42370
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sławatycze: 2921239
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sławatycze: 3 130-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sławatycze: 3 251-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sławatycze: 3 291-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sławatycze: 90,71304
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sławatycze: 42,71205
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sławatycze: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sławatycze: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sławatycze: 90,71116
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sławatycze: 42,7748

Źródłem danych statystycznych dla gminy Sławatycze jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sławatycze, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sławatycze. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.