Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sławatycze  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sławatycze

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sławatycze.

Mapa Geoportal Sławatycze
Mapa z granicą gminy Sławatycze

Dane urzędu

Urząd Gminy SławatyczeRynek 14Sławatycze, 21-515

Tel: 83 3783358

Fax: 83 3783313

E-mail: gmina@slawatycze.pl

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Sławatycze: 0601142

Witryna: www.slawatycze.pl

Władze lokalne: Wójt Arkadiusz Misztalgmina@slawatycze.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Sławatycz

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Sławatycze to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Sławatycze na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sławatycz, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Sławatycz, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sławatycz

Gmina Sławatycze w liczbach

Powierzchnia gminy Sławatycze*

72 km2

1927 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sławatycze*

2 263 mieszkańców

2449 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sławatycze*

31 mieszkańców na km2

2130 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sławatycze

Geoportal Sławatycze prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Sławatycze, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Sławatycze.

Dostęp do danych Geoportalu Sławatycze

Jak powstał Geoportal gminy Sławatycze?

Geoportal Sławatycze powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sławatycze, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Sławatycze.

Geoportal Sławatycze umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Sławatycze oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Sławatycze, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sławatycze

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sławatycze?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sławatycze ( EGIB gminy Sławatycze);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Sławatycze);
 • Rejestr MPZP gminy Sławatycze (MPZP gminy Sławatycze);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sławatycze;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sławatycze;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sławatycz.
Informacje na Geoportalu Sławatycze

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sławatycze?

Korzyści z Geoportalu Sławatycze

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sławatycze?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sławatycze.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sławatycze łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sławatyczach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sławatycz zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sławatycze, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sławatycze oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sławatycze. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sławatycz możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sławatycz. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sławatycze. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sławatycze.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sławatyczach.

  Geoportal gminy Sławatycze posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sławatycze. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sławatyczach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sławatycze przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sławatyczach.

  W Geoportalu Sławatycze przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sławatycze. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sławatyczach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sławatycze zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sławatycze, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sławatycze oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sławatycze.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sławatycze. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sławatycze są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sławatycze podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sławatycze.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sławatyczach. W Geoportalu gminy Sławatycze udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sławatyczach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sławatycze.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sławatycze. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Sławatycze.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Sławatycze, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Sławatycze. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Sławatycze.

 • Zabytki w gminie Sławatycze

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Sławatycze. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Sławatycze oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Sławatycze.

 • Informacje o wyborach w gminie Sławatycze

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Sławatycze. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Sławatycze i wiele istotnych informacji.

Geoportal Sławatycze dla mieszkańców

Geoportal Sławatycze jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sławatycze. Na mapie Sławatycz sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sławatycze mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sławatycze. Korzystając z map Geoportalu gminy Sławatycze w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sławatycze są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sławatycze dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sławatycze dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować